Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjnąŻycie w wolnym kraju nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej działce obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej posesji rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia roślin w inne miejsce.

Najnowsze artykuły:

Top